rel="stylesheet"> RODO, Ochrona Danych Osobowych, Hotel Ossowski Kobylnica
facebook
Hotel Restauracja Ossowski***
Zamów jedzenie online
30
lis 2021
01
gru 2021

RODO

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ossmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kobylnicy (62 – 006) przy ul. Poznańskiej 79, NIP: 7773252322, KRS: 0000573091, REGON: 361913608, adres e-mail: recepcja@hotel-ossowski.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie umowy o świadczenie usług hotelowych lub restauracyjnych, zawartej z Administratorem. Zawierając z Administratorem taką umowę zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych podanych w umowie, w celu wykonania tej umowy.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane są na terenie Hotelu i Restauracji Ossowski pod adresem ul. Dąbrówki 1, 62 – 006 Kobylnica.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie będącym jego pracownikami, zleceniobiorcami uczestniczącymi w świadczeniu zamówionych przez Państwa usług lub świadczącymi dla Administratora usługi księgowe.
 5. Państwa dane procesowane będą przez OSSMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EMJ Sp. k z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Dąbrówki 1, NIP: 7773235134 , KRS 0000599302, zarządzającą Hotelem i Restauracją Ossowski.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia zlecenia świadczenia usług przez Administratora lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; jeżeli cofnięcie zgody nastąpi przed zakończeniem zlecenia, zlecenie nie będzie mogło być dalej realizowane.
 7. Jednocześnie informujemy Państwa o Państwa prawach:
 • prawie dostępu do treści swoich danych
 • prawie ich sprostowania,
 • prawie do usunięcia danych (byciu zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych,
 • prawie wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, w przypadku gdyby uznali Państwo że zgoda na ich przetwarzanie nie została wyrażona
 • prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO